HV De Heemruiters - Bestuur | Manege Bartels
HV De Heemruiters - Bestuur | Manege Bartels

Hippische Vereniging de Heemruiters wordt bestuurd door een bestuur van 7 personen. Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid over een portefeuille, waaronder tevens een aantal commissies kunnen vallen. Middels deze portefeuilles en commissies worden alle taken binnen de vereniging aangestuurd.

Vanaf 25 maart 2021 wordt het bestuur gevormd door:

Functie:                Naam                      Portefeuille                               Email

Voorzitter                Marcel Heetkamp          Algemene zaken en vrijwilligers         marcel.heetkamp@manegebartels.nl

Penningmeester     Dieke Hoekstra              Financien                                            penningmeester.hr@manegebartels.nl

Secretaris               Louis Pelgrom               Secretariaat                                       heemruiters-secr@hotmail.com

Lid                         Dieke Hoekstra              Wedstrijdsport                                     

Lid                           Dolf Mandels                 Onderhoud en trainingsparcours       

Lid                           Jacqueline Naber            Instructie   en wedstrijdsport

Lid                           vacant                           bestuurslid                 

Er zijn momenteel twee posities vacant. Heb je interesse neem dan geheel vrijblijvend contact op met de voorzitter.

Voor wat betreft de invulling van de portefeuille "Instructie" hebben we Marijne Zaalberg (pony's) en Lotte Heetkmap (paarden springen) en Jacqueline Naber (paarden dressuur) bereid gevonden de invulling van al onze lessen te beheren.

Onze wedstrijd secretariaten worden bezet voor de dressuur door Melanie Lorkeers en Jeanet Boxebeld en voor het springen door Moniek Lorkeers, Naomi Alferink, Lotte en Eva Heetkamp