SMB - Bestuur | Manege Bartels
SMB - Bestuur | Manege Bartels

De Stichting Manege Bartels (SMB) houdt zich bezig met de exploitatie en het onderhoud van de Manege en inventaris t.b.v. de paardensport in het algemeen en de leden van HV De Heemruiters in het bijzonder. Het bestuur van SMB is van oorsprong gevormd vanuit HV De Heemruiters.
Het bestuur bestaat uit 7 leden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 4 leden.

Het huidige bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Waarnemend voorzitter             dhr. Marcel Heetkamp               
  • Penningmeester                               vacant
  • Waarnemend secretaris             dhr.Louis Pelgrom
  • Lid                                           dhr. Bas Krosman
  • Lid                                           dhr. Jan ten Hove